PRESSRELEASE: 3 av 4 anställda svenskar är nöjda med sitt nuvarande jobb men många är ändå på jakt efter något nytt

PRESSRELEASE: 3 av 4 anställda svenskar är nöjda med sitt nuvarande jobb men många är ändå på jakt efter något nytt

25% är öppna för nya möjligheter trots att de har en anställning. De huvudsakliga skälen till detta är faktorer som skapar arbetstillfredställelse. När det gäller anledningar till att anställda väljer att stanna hos sina nuvarande arbetsgivare, är arbetstillfredställelse tillräckligt? En…