Digitalisering kräver modet att förändras

Vi alla är vanemänniskor. Kanske är detta ett av skälen till att digitalisering tar lång tid på HR-avdelningarna i mindre företag. Här hanteras rekryteringsprocessen fortfarande manuellt trots de många digitala möjligheterna som erbjuds idag, vilket Jacandos undersökning “Digitalisation of HR in Europe” tydligt visade. Enligt undersökningen hanterar fortfarande många mindre företag ansökningar per post eller via e-post. Ett specifikt HR- eller rekryteringssystem för att hantera ansökningar, användes enbart i 14% av fallen.

Tids- och kostnadsbesparingar missbedöms ofta

I stora företag är situationen dock annorlunda. Medan HR “tvingas” till HR 4.0 på grund av det stora antalet utlysta tjänster och ansökningar, har mindre företag fortfarande inte börjat se digitaliseringen som en möjlighet. En stor del av det rutinmässiga administrativa arbetet på HR-avdelningen kan enkelt automatiseras med hjälp av digitala IT-lösningar och framför allt så sparar det tid. Enligt studien kostar det företagen mycket att inte använda någon form av ATS-system för att hantera ansökningar och bara vid rekrytering går de miste om en tidsbesparing på 30 minuter per ansökan.

Digitalisering gör HR till en strategiskt viktig partner

Digitaliseringen sparar inte bara tid och pengar, utan den tekniska utvecklingen ger HR möjlighet att öka sin strategiska betydelse i företaget. Att koppla ihop olika områden inom HR genom IT-lösningar ger en betydligt större insyn i hela processen, vilket även andra avdelningar kan dra nytta av. “Genom att koppla samman data och deras strategiska analys kan HR-avdelningen tillhandahålla fakta och siffror som ligger till grund för viktiga affärsbeslut. Den ofta efterfrågade rollen som strategisk partner kan på så sätt äntligen komma till sin rätt “, skriver Personalpraxis24.de.

HR 4.0: kreativ i stället för administrativ

ManpowerGroups undersökning “Resource Training” visar på behovet av digitalisering inom HR framöver. Trots ökad automatisering och algoritmstyrda verktyg tror 20% av arbetsgivarna att personalavdelningar kommer att bli allt viktigare för företag. Det handlar dock inte så mycket om administrativa uppgifter, utan snarare om uppgifter som kräver färdigheter som emotionell intelligens, kreativitet och flexibelt tänkande. HR kan dock bara tillhandahålla dessa tjänster om de, tack vare digitala IT-lösningar, är desto mindre involverade i administrativa processer än vad de är idag.

Digitala lösningar för många av HR:s uppgifter

Moderna IT-lösningar sparar både in på tid och kostnad för HR-avdelningen, tack vare moderniseringen av de administrativa delarna. Först kommer en digital personalakt, som hittills bara är ett faktum bland några av de mindre företagen, och sedan fortsätter ett HR-system för fullständig hantering av kandidater, digital schemaläggning, hantering av tidrapportering, löneadministration och reseutlägg samt andra standardiserade processer. Naturligtvis innebär implementeringen av ett nytt system en ökad arbetsbörda till en början och att utmaningar kommer att uppstå längs vägen. Experterna är dock överens om att digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter för HR, som skulle förbli outnyttjade om man fortsatte att jobba med manuella processer.

Att föregå med gott exempel

En viktig punkt som konservativa HR-chefer inte bör försumma är digitaliseringen inom andra delar av företaget. I managementkonsultföretaget Hays AGs HR-rapport från 2017 framgår det tydligt att förberedelserna för digitalisering är ett av de tre viktigaste ämnena inom HR. Enligt studien har betydelsen för detta ökat markant, från 16% under föregående år till 34%. Personalchefer som vägrar följa med denna förändring kommer inte heller kunna motivera medarbetare till nödvändiga förändringar.

IT som samarbetspartner

Att jobba nära IT-avdelningen är för övrigt en investering som kommer att löna sig i framtiden och inte bara när det gäller omställningen av de egna HR-processerna. I samband med ManpowerGroups ovan nämnda undersökning framkom det också att när det gäller digitalisering förlitar sig företagen i första hand på att vidareutbilda befintlig personal. Hela 87% väljer internutbildning som metod. Vid utbildning för digitalisering, så blir IT-avdelningen en partner till HR.

Källor:

https://www.adp-personalmanager.de/personalstrategie-und-controlling/-/asset_publisher/z5vVrrz4enk8/entry/id/1200549?p_p_auth=ejr6g9Iv&controlPanelCategory=portlet_3&inheritRedirect=true

https://www.personalpraxis24.de/aktuelles/thema-der-woche/archiv-themen-der-woche/personalarbeit-im-wandel-digitalisierung-als-chance/

https://www.humanresourcesmanager.de/news/digitalisierung-bringt-bedeutungszuwachs-fuer-hr.html

Är du nyfiken på att komma i kontakt med CareerBuilder och våra kanidatattraktionslösningar?
Spana in vår e-handel här!

Behöver du råd och hjälp av oss när du rekryterar? Kontakta oss här.

Du kanske även är intresserad av:
Rekryterarens guide till effektiva platsannonser
9 saker du bör veta när det är dags att rekrytera
3 egenskaper hos framgångsrika rekryterare

Digitalisering kräver modet att förändras
Tagged on:                         

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.