Stor undersökning om karriär, jobbsökande och covid-19

Covid-19 pandemin har inneburit många förändringar i vardagen, inte minst när det kommer till jobbet. Varsel och nedskärningar, kreativa lösningar för det oväntade hemmakontoret och djupdykande i nya kunskaper har kantat våren. Två månader in i det svenska utbrottet vill CareerBuilder och Poolia ta reda på hur svenskarnas karriär och jobbsökande påverkats. Under andra halvan av maj en webbenkät med 3 941 svenskar genomförts där vi ställt frågor om hur deras arbetssituation förändrats, erfarenheten av att arbeta hemifrån och hur man ser på jobbsökande och sin karriär.

Så har svenska arbetsgivare hanterat pandemin

Överlag tycker arbetstagarna att deras arbetsgivare har hanterat covid-19 situationen väl. 36% tycker att deras arbetsgivare hanterat situationen bra eller väldigt bra i förhållande till dem som anställda med information, stöttning och andra åtgärder. Det finns dock en utbredd osäkerhet kring sysselsättningen. På frågan ”Hur trygg känner du dig med din nuvarande anställning” svarade 54% att de inte alls kände sig trygga.  Endast 10% uppgav att de kände sig väldigt trygga och den siffran var likvärdig mellan olika åldersgrupper och kön.

Undersökningen i siffror

Undersökningen visar bland annat att svenskarna tar tillvara på att arbetstiden i många fall minskat, 54% arbetar mindre än tidigare eller är korttidspermitterade.

• 25% har börjat engagera sig ideellt sedan covid-19 utbrottet (Arbetare 32%, Tjänstemän 18%)
• 37% funderar på att, eller har redan, börjat gigga. (Arbetare 43%, Tjänstemän 32%)
• 58% gör något för att kompetensutveckla sig

Mer än hälften i undersökningen vill göra något annorlunda framöver.

• 54% vill byta bransch, yrke eller bådadera. Arbetare och yngre är mer benägna att sadla om än tjänstemän och äldre.
• Över 50% av de som kompetensutvecklar sig lär sig något helt nytt utanför sitt yrkesområde
• 32% överväger att påbörja en längre utbildning (minst 1 termin) det kommande året. För dem som är under 30 år är det hela 57%.

Jobbsökandet är aktivt oavsett om kandidaten arbetar i dagsläget eller ej.

• Sammantaget säger 76% att de aktivt söker jobb
• Av de som inte söker jobb uppger 40% att de är öppna för kontakt från rekryterare
• Endast 19% avstår från att söka jobb för att de tror att det är tryggare att vara kvar hos sin befintliga arbetsgivare.

Videointervjuer blir allt mer accepterade inom alla åldersgrupper.

• 56% föredrar en videointervju framför en telefonintervju
• 25% föredrar en videointervju framför en fysisk anställningsintervju
• De största utmaningarna uppges vara att man får mindre relation med den man talar med (50%), att man har svårare att förmedla sin personlighet (45%) och att det är svårare att få en uppfattning om arbetsplatsen (43%)
• 20% av de som haft en videointervju under de senaste 3 åren upplever inga utmaningar med formatet

Arbetsmiljö och ledarskap fortsätter toppa listan för vad som är viktigt när man söker nytt jobb.

• Trivsam arbetsmiljö/trevliga kollegor 59,9%
• Bra chef och ledarskap 59,5%
• Bra lön och förmåner 56,5%
• Intressanta och utmanande arbetsuppgifter 49,7% (Tjänstemän 60%, Arbetare 39%)
• Trygg anställning 48,3%

Arbetstagarna uppger att det de värderar mest hos sina chefer under covid-19 utbrottet är att de känner fortsatt förtroende för att man klarar av sina arbetsuppgifter.

• Att de har förtroende för att jag klarar mitt jobb självständigt 59%
• Att jag får information om hur företaget påverkas 55%
• Att de är närvarande/tillgängliga 46%
• Att de är tydliga med sina förväntningar på mig/mina arbetsuppgifter 45%
• Att jag får information om hur jag personligen påverkas 38%

Distansarbetet har slagit igenom stort och ger många fördelar.

• 52% vill fortsätta jobba hemifrån regelbundet eller på heltid även efter att arbetet återgår till det normala (Tjänstemän 58%)
• 37% uppger att deras arbete helt eller till viss del skulle kunna utföras hemifrån trots att de fortsätter arbeta från en extern arbetsplats
• Tidsbesparing från pendling (60%), minskade kostnader (51%) och ökad flexibilitet i arbetstider (45%) uppges vara de största fördelarna med att arbeta hemifrån
• 35% säger att de skulle vara bekväma med att arbete hemifrån registrerades eller kontrollerades av arbetsgivaren via t.ex. webbkamera.
• 60% av tjänstemän och 32% av arbetare tror att deras arbete kommer att bli mer digitalt efter covid-19

Arbetsgivarna har varit duktiga på att hjälpa till i övergången till distansarbete men det finns förbättringspotential.

• 67% säger att de har fått tydliga instruktioner från sin arbetsgivare om hur de ska arbeta hemifrån
• Endast 38% har fått någon form av nya resurser för att kunna utföra sitt arbete hemifrån. Vanligast är tillgång till VPN (37%) och hemlån av kontorsutrustning som datorskärm eller skrivbordsstol (27%)
• Samarbete med kollegor (40%), avsaknad av lämplig arbetsplats (28%) och distraktioner från familjemedlemmar m.fl. (26%) uppges vara de största utmaningarna

Vill du veta mer?
Mer data från undersökningen kommer att publiceras i bloggen framöver.

Stor undersökning om karriär, jobbsökande och covid-19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.