Kandidaten är kund och jobbsökandet är en köpresa

Denna artikel är är skriven av Otto Johansson, Brand & Marketing Manager på Bravura. Bravura är ett tillväxtföretag och har sedan starten 2008 vuxit till en väletablerad aktör på den svenska marknaden för rekrytering och bemanning.

Kandidatupplevelse fortsätter att vara en stor trend inom rekrytering. För att lyckas attrahera rätt kandidater behöver rekryterande företag se sina kandidater som kunder och se på jobbsökandet och rekryteringen som en köpresa.

Det rådande konjunkturläget är en förklaring till varför det idag finns fler vakanser än kompetens på arbetsmarknaden, men digitalisering och förändrade konsumtionsmönster förklarar även stor del av nuläget. Rekryterande företag behöver i ännu större utsträckning se på sina kandidater som kunder och se rekryteringen som en köpresa. Man behöver förbättra och personifiera kandidatupplevelsen för att undvika att kandidater pratar illa om varumärket och för att maximera möjligheterna att människor rekommenderar företaget vidare.

Många företag fokuserar på kundupplevelse och lägger fokus på att optimera användarupplevelsen för de som köper företagets produkter eller tjänster, men har man samma fokus när det gäller köpresan för de kandidater som söker sig till företaget? Användarupplevelsen för de kandidater som söker jobb på ert företag har direkt påverkan på hur ert varumärke uppfattas och är därför en fråga som bör prioriteras.

Kandidatupplevelsen behöver förbättras

Enligt en amerikansk undersökning kring kandidatupplevelse gjord av Workplace Trends så uppger 60% av kandidaterna som söker jobb i USA att de är missnöjda med jobbsökarupplevelsen. 72% av dem väljer att visa sitt missnöje öppet i exempelvis sociala medier eller när man pratar med vänner och bekanta.

Ytterligare en effekt av bristande hantering av kandidater som söker jobb är att man går miste om att attrahera kandidaterna i framtiden. Enligt undersökningen från Workplace Trends uppger 80% av kandidaterna att de troligtvis inte skulle söka jobb igen hos en arbetsgivare som missat att återkoppla på tidigare ansökan.

Återkopplingen är viktig

En av frustrationerna är avsaknad av återkoppling när man söker jobb, något som skapar en känsla av att man inte blir sedd. 61% av de som svarade i undersökningen från Workplace Trends uppger att de aldrig fått någon återkoppling när de sökt jobb.

Just återkoppling är ett grundläggande behov bland jobbsökare och därför viktig för företag att tänka på vid rekrytering. Återkopplingen behöver inte ens vara personlig, men som kandidat förväntar man sig att bli uppdaterad på hur det går i processen och om man går vidare eller inte.

I varje process där man lämnar någon typ av anspråk så är återkoppling en självklar del. På samma sätt som man förväntar sig återkoppling när man söker en universitetsutbildning, ansöker om bolån eller placerar sina barn i simskola så önskar man återkoppling när man söker jobb. Det är en självklarhet. Trots det så brister vi som rekryterar i återkopplingen till många av de kandidater som söker jobb och de vet inte hur det går med deras ansökan. Det leder till frustration vilket påverkar varumärket negativt.

Bravura har i fokusgrupper med kandidater fått fram liknande insikter. Återkoppling är A och O i jobbsökandet och utebliven återkoppling skapar en känsla av att man hamnar i ett svart hål. Vi behöver vara mer personliga och se människorna bakom varje ansökan.

För oss inom rekryterings- och bemanningsbranschen är dessa insikter verkligen något att ta på allvar då misslyckande på lång sikt riskerar att spegla våra uppdragsgivares varumärken negativt och på lång sikt urholka förtroendet för vår bransch. Därför jobbar vi löpande med att optimera upplevelsen för de kandidater som söker jobb via oss. Vår roll gentemot våra kandidater är att erbjuda jobbmöjligheter och förenkla jobbsökandet. Med det fokuset jobbar vi för att ständigt förbättra upplevelsen för våra kandidater, vilket i sin tur skapar en positiv köpresa för kandidaterna.

Optimera kandidatupplevelsen

En bransch som är i framkant vad gäller kundupplevelse är e-handeln. Det är sällan man avslutar ett köp utan att få frågor kring sin upplevelse och möjlighet att utvärdera upplevelsen. När det gäller jobbsökande och rekrytering så har vi inte kommit lika långt och den typen av uppföljning är idag snarare undantag än regel.

Hur skapar man då en optimal kandidatupplevelse i samband med rekrytering? Eller låt oss kalla det för köpresa för exemplets skull. Här är våra 5 bästa tips!

5 tips för att optimera kandidatupplevelsen vid rekrytering

1. Mät kandidatupplevelsen

Rätt mätning är en förutsättning för att fatta datadrivna beslut. Det är enkelt att sätta upp en mätning för kandidatupplevelsen och själva köpresan kring att söka jobb. Nyckeln är att ställa rätt frågor vid rätt tillfällen och att göra det på ett sätt som faller naturligt in i köpresan.

För att veta hur många av kandidaterna som rekommenderar er vidare samt hur stor andel som talar illa upplevelsen kan man sätta upp en NPS (Net Promoter Score). Genom att ställa frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera X vidare till vänner eller bekanta?” får man fram ett värde mellan -100 till 100 genom att ta andelen som svarat 9-10 minus andelen som svarat 0-6. Ett värde över 0 är att betrakta som bra. Ett värde över 50 är extremt bra. Genom NPS kan får man fram andelen promoters, passives och detractors. Läs mer om NPS här.

Tips på verktyg för att mäta kandidatupplevelse
Bravura använder en tjänst som heter Trustcruit för att mäta kandidatupplevelsen. Genom mätningen får vi datadrivna insikter kring kandidatupplevelsen på vår hemsida. Svaren från undersökningen ger ett betyg från kandidaterna, vilket kan ses som en kvalitetsstämpel från de kandidater som väljer att söka jobb via oss. Det fungerar på samma sätt som Trustpilot och liknande omdömestjänster.

2. Optimera upplevelsen utifrån data

Analysera den insamlade datan och använd den för att hela tiden förbättra upplevelsen och köpresan för kandidaterna. Hur ser användarbeteenden ut på er hemsida? Förenklar ni för kandidaterna att genomföra sin ansökan? Finns det några flaskhalsar i flödet? Vad kan förbättras? Vad upplevs som mindre bra i flödet?

Användarvänligheten är grundbulten i hela upplevelsen och det är därför viktigt att man tar till vara på insikterna och fattar datadrivna beslut kring hur man utvecklar jobbsökarprocessen.

3. Ställ krav på era leverantörer

Om ni tar hjälp med rekrytering bör ni fråga era leverantörer om hur de rankas av kandidaterna. När man tar hjälp med rekryteringen genomförs den externt, men det är fortfarande ert varumärke som står i centrum och som kandidatens köpresa och upplevelse är kopplad till. Om leverantören ni jobbar med inte lyckas skapa en bra upplevelse och köpresa för kandidaterna riskerar ni att kandidaterna pratar illa om ert varumärke. Var därför noga med att ställa krav på er leverantör. Följer man upp kandidatupplevelsen i sin jobbsökarprocess? Hur nöjda är kandidaterna med upplevelsen? Hur jobbar man med återkoppling till kandidaterna? Den typen av insikter bör finnas på plats hos alla som erbjuder rekryteringstjänster och det ska ni som kunder kunna ställa krav på för att säkerställa att kandidaterna som söker till er får en positiv upplevelse av ert varumärke.

4. Förenkla och minimera arbetet för kandidaten

För att återgå till exemplet med e-handeln så handlar allt om att underlätta för kandidaten/kunden. Fundera igenom vilken information som behövs för att kandidaten ska kunna söka tjänst och undvik be om uppgifter som inte krävs för det specifika syftet. Vänta med att be om CV tills det är absolut nödvändigt. I det första skedet räcker det ofta med att ställa några snabba frågor för att i ett senare skede be om ett CV. Återanvänd i den mån det går den data som redan finns om kandidaten. Om kandidaterna behöver logga in för att söka jobb så kan man exempelvis underlätta den delen genom att möjliggöra för dem att logga in via LinkedIn, Facebook eller liknande tjänst.

Vad gäller hantering av personuppgifter så behöver man ha koll på GDPR som träder i kraft i hela Europa den 25/5 2018. Den nya dataskyddsförordningen ställer högre krav än tidigare (PUL) på hantering av personuppgifter. Läs mer om hur man förbereder sig inför GDPR här.

5. Säkerställ återkopplingen

Återkoppla alltid till alla kandidater som söker jobb. När man har skickat in en ansökan förväntar man sig som kandidat att inom rimlig tid få återkoppling kring hur det går i processen. Enligt våra egna mätningar förväntar sig kandidater som söker jobb via Bravura återkoppling inom en vecka efter att de sökt jobb. Enligt en rapport från Workplace Trends framkommer att stor del av missnöjet bland kandidaterna kan förklaras av bristande återkoppling.

Om du genomför rekrytering själv så bör du sätta vattentäta rutiner för en fungerande återkoppling till alla kandidater som är involverade i en process. Om du tar hjälp med rekrytering bör du ställa krav på din leverantör. Det är ditt varumärke som syns i jobbsökarprocessen.

Relaterat material:

Podcast: Användarupplevelse i jobbsökandet

Bravura kandidat jobbsökande köpresa

Om Bravura

Bravura är ett tillväxtföretag och har sedan starten 2008 vuxit till en väletablerad aktör på den svenska marknaden för rekrytering och bemanning. Vi finns till för att korta ledtider för vakanser och förbättra matchningen av kompetens på arbetsmarknaden. När vi är framgångsrika blir effekten att människor får jobb och företag utvecklas genom rätt kompetens. Det ser vi som karmakapitalism och det ger oss en anledning att gå till jobbet varje dag och fortsätta kämpa för att en dag vara bäst i världen på det vi gör.

Kandidaten är kund och jobbsökandet är en köpresa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.