Bra att veta om svenska jobbsökare 2017

1. Jobbsökare gör research om arbetsgivare innan de söker jobb

Det är faktiskt så många som 9 av 10 svenska jobbsökare som uppger att de gör research om arbetsgivare innan de skickar in sin ansökan, visar en av CareerBuilders undersökningar. Vanligast är att man kollar arbetsgivarens webbsida (92%) och Googlar arbetsgivarens namn (67%), men många gör även sin research på LinkedIn (44%), Facebook (22%) kollar media och tidningar (19,5%) och frågar vänner och bekanta (33%).

Många jobbsökare uppger även att deras research ofta resulterar i en sämre bild av arbetsgivaren, vilket så klart är alarmerande. Här blir det därför viktigt för rekryterande företag att se över och förbättra sitt arbetsgivarvarumärke i stort och göra en genomlysning av vilken information som jobbsökare hittar i olika källor.

2. Jobbsökare använder många källor i jakten på ett nytt jobb

Majoriteten av Sveriges jobbsökare (52%) använder 2-4 källor i sitt jobbsökande medan hela 28% uppger att de använder mellan 5-7 källor i sitt jobbsökande. De mest populära källorna är jobbsajter, Google och arbetsgivares egna karriärsidor.

För rekryterande företag innebär detta att man även bör göra en genomlysning av den egna rekryteringsstrategin för att vara säker på att man syns där ens tilltänkta målgrupp rör sig och då även säkerställa att rekryteringsbudgeten investeras i rätt kanaler.

3. Jobbsökare föredrar att ansöka till lediga jobb via mobila enheter

När vi på CareerBuilder frågade svenska jobbsökare hur de föredrar att söka jobb så var svaret tydligt: Mobilt jobbsökande är här för att stanna. Så många som hälften av respondenterna uppgav att de använder en mobil enhet när de söker jobb och 6 av 10 uppgav att de skulle föredra att ansöka till lediga jobb via en mobil enhet om det var tekniskt möjligt.

4. Dagens jobbsökare är digitala och molnbaserade

Även om väldigt många jobbsökare fortfarande har ett CV i Word- eller pdf-format, så är trenden tydlig. Användandet av digitala tjänster som sociala medier och molntjänster för jobbansökningar är utbrett.

Nästan 5 av 10 uppger att de föredrar att ansöka med ett CV som de laddat upp hos en jobbsajt, var tredje jobbsökare skulle föredra att ansöka med sin LinkedIn-profil och var femte jobbsökare föredrar att ansöka med ett CV sparat på en molntjänst som Dropbox eller Google Drive.

När det gäller både mobilt jobbsökande och nya(re) sätt att ansöka till lediga jobb så har många svenska arbetsgivare fortfarande en uppförsbacke framför sig då man många gånger använder förlegad teknik. De företag som väljer att investera i ett snabbt, smidigt och användarfokuserat ansökningsförfarande vinner mycket mark i kampen om de bästa, och ofta mest passiva, kandidaterna. Dagens svenska jobbsökare är helt enkelt inte beredda att lägga särskilt lång tid på att slutföra en jobbansökan.

5. Dagens jobbsökare är inte beredda att lägga mycket tid på att slutföra en jobbansökan

Vår undersökning visar även att dagens jobbsökare är otåliga. 41% av jobbsökarna inte beredda att lägga mer än 10 minuter på att slutföra en jobbansökan (efter att de anpassat sitt CV och personliga brev). Hälften av dessa är dock endast beredda att lägga upp till fem minuter på sin ansökan.

För arbetsgivare som idag sitter med äldre rekryteringsverktyg och ansökningsformulär som kräver registrering och att kandidaten måste skapa en profil eller bygga upp ett CV genom att fylla i fält så innebär detta troligtvis ett stort tapp av relevanta, intresserade kandidater.

För att lyckas bättre med konvertering från läsning av platsannonsen till slutförd ansökan så bör man istället se på kandidatattraktion på nätet som en e-handelsprocess. Så snart jobbsökaren har hittat sin önskade ”produkt”, jobbannonsen alltså, och klickat på ansökningsknappen bör man göra det så enkelt som möjligt för ”kunden”, jobbsökaren i det här fallet, att slutföra sitt ”köp”, alltså att skicka in sin ansökan.

En snabb och enkel ansökningsprocess kan uppnås på många sätt och det finns idag teknik tillgänglig som både låter jobbsökaren ansöka på sina egna villkor och det finns även möjlighet att koppla på så kallad ”parsingteknik” som automatiskt hämtar information från kandidatens CV och fyller i alla nödvändiga fält i både nyare och äldre rekryteringsverktyg.

Läs mer om komplicerade ansökningsprocesser och hur man lyckas med kandidatanskaffningen här >>

6. Jobbsökare förväntar sig en återkoppling på en skickad ansökan

Vi spinner vidare på e-handelsjämförelsen. När jobbsökaren (som efter skickad ansökan kanske bör kallas för kandidaten) har skickat in sin ansökan så förväntar man sig en återkoppling på att ansökan har mottagits. Precis på samma sätt som att e-handelskunden förväntar sig ett kvitto eller bekräftelse på att beställningen är mottagen. Hela 69% uppgav att man förväntar sig en automatisk bekräftelse på att ansökan har mottagits.

66% ställer högre krav än så och förväntar sig en personlig återkoppling från företaget per mail och 16% anser att man bör kunna förvänta sig en personlig återkoppling per telefon.

Här finns det många snabba, employer branding-byggande pluspoäng som kan hämtas hos kandidaterna genom att helt enkelt hålla dem informerade under hela rekryteringsprocessens gång. Genom att hålla kandidaterna informerade så håller man även kandidaterna intresserade även i de fall då rekryteringspricessen drar ut på tiden.

7. Utebliven återkoppling på skickad ansökan skadligt för arbetsgivarens varumärke

Vid utebliven återkoppling uppger hela 30% att de inte skulle söka till företaget igen, vilket självklart kan påverka arbetsgivarens framtida rekryteringar negativt. Något som är än mer alarmerande är att hela 20% uppger att de inte skulle rekommendera företaget överhuvudtaget, alternativt sluta att använda företagets produkter eller tjänster helt och hållet.

Det som är positivt är att hela 8 av 10 uppger att de brukar få en återkoppling på skickad ansökan från arbetsgivare. 90% uppger att återkopplingen är en automatisk bekräftelse via e-post.

8. Utebliven återkoppling efter anställningsintervjun påverkar många kandidaters intryck av företaget negativt

Vi fortsätter på temat utebliven återkoppling. Var fjärde person som svarade uppgav även att utebliven återkoppling efter en anställningsintervju skulle vara den aspekt i jobbsökandet som påverkar bilden av arbetsgivaren mest negativt.

Inte långt efter kommer en dålig upplevelse under anställningsintervjun, där var tredje svarar att detta är den anledning som skulle ge mest smolk i bägaren. Hela 69% av respondenterna svarar dessutom att de vid något tillfälle fått en sämre bild av företaget efter anställningsintervjun.

Genom att säkerställa att alla kandidater som visat intresse för tjänsten, och i synnerhet de kandidater som även kommit på intervju, visar man att man respekterar kandidaten och uppskattar att denne tagit sig tid för att både skriva en ansökan och tid för att komma på intervju. En utebliven återkoppling ger istället en direkt motsatt effekt.

Läs mer om hur man skapar en optimerad och kvalitetssäkrad ansökningsprocess här >>

9. Även själva anställningsintervjun påverkar många kandidaters intryck av företaget negativt

Den största anledningen till att kandidater får ett försämrat intryck av ett företag efter anställningsintervjun visar sig vara att man inte upplever företagskulturen som positiv (37,5%) och strax därefter kommer intervjuarens bemötande. 33% uppger nämligen att man fått ett sämre intryck p.g.a. att intervjuaren kändes oseriös.

De senaste åren har det varit kandidatens marknad och svenska arbetsgivare platsannonserar som aldrig förr. Under 2015, 2016 och 2017 har jobbsökare haft ca 25% fler platsannonser att välja och vraka ibland, vilket även gör att arbetsgivare måste vässa sina verktyg och sitt erbjudande ytterligare. Detta gäller även anställningsintervjun.

Med tanke på att det inte råder någon brist på karriärmöjligheter för kvalificerade personer idag så blir det extra viktigt för arbetsgivare att skapa en positiv kandidatupplevelse hela vägen från platsannonsering och ansökningsförfarande och till vad som kommuniceras under anställningsintervjun.

Här blir det intervjuarens ansvar att presentera företaget/arbetsplatsen i ett så positivt ljus som möjligt och lyfta fram alla aspekter som kan tänkas intressera kandidaten: Den sprudlande och energiska företagskulturen, den inspirerande och närvarande ledningen, de hjälpsamma kollegorna, kommande spännande projekt och inte minst – erbjudandet till kandidaten.

Läs mer om kandidaters intryck av anställningsintervjun här >>

10. Det viktigaste för svenska jobbsökare i valet av arbetsplats

På tal om att det är kandidatens marknad – när det är dags att rekrytera så är det även viktigt att veta vad jobbsökare värdesätter när de väljer sin arbetsplats.

På första plats, den aspekt i valet av arbetsplats som är allra viktigast för svenskar idag, är intressanta och spännande arbetsuppgifter (88%). På i princip delad andra plats hittar vi en bra chef (65%) och en bra arbetsmiljö (62%). Även bra kollegor är något som värdesätts högt (58%) och bra balans mellan arbete och privatliv kommer strax därefter på 54%.

För att lära dig mer om vad jobbsökare värdesätter och hur man skriver effektiva, målgruppsanpassade platsannoner – boka plats på CareerBuilders kostnadsfria webinar >>

11. Återkoppling viktigt även när beskedet till kandidaten är negativt

88% förväntar sig en återkoppling från arbetsgivaren även när beskedet är negativt och man inte gått vidare i processen. 65% vill dessutom ha en personlig feedback angående varför de inte fick jobbet.

Här har arbetsgivaren, trots det negativa beskedet som tråkigt nog måste levereras, ett ypperligt tillfälle att fortsätta att bygga sitt arbetsgivarvarumärke genom att återkoppla till kandidater på ett bra, konstruktivt sätt.

Även om detta kan vara tidskrävande att göra så är det viktigt att tänka på att kandidaten som man återkopplar till ju trots allt var tillräckligt kvalificerad och relevant för att bli kallad till intervju. Genom att lämna kandidaten med ett bestående positivt intryck av företaget så är det mer troligt att hen skulle vara intresserad av eventuella framtida karriärmöjligheter som passar personens profil.

Vill du veta mer om hur man rekryterar effektivt och kandidatfokuserat? Kontakta oss så hjälper vi dig!

11 saker du bör veta om svenska jobbsökare för att lyckas med dina rekryteringar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.