PRESSRELEASE: 3 av 4 anställda svenskar är nöjda med sitt nuvarande jobb men många är ändå på jakt efter något nytt


25% är öppna för nya möjligheter trots att de har en anställning.

De huvudsakliga skälen till detta är faktorer som skapar arbetstillfredställelse.

När det gäller anledningar till att anställda väljer att stanna hos sina nuvarande arbetsgivare, är arbetstillfredställelse tillräckligt? En ny undersökning från CareerBuilder.se indikerar att tillfredställelse på arbetsplatsen inte nödvändigtvis är likställt med lojalitet till arbetsgivare. Undersökningen visar att, trots att tre fjärdedelar av de anställda (74%) indikerar att de är ”nöjda” eller ”mycket nöjda” med deras nuvarande jobb, så uppger en fjärdedel (25%) att de regelbundet söker nya utmaningar.

Den rikstäckande undersökningen bland 1004 anställda personer syftade till att undersöka arbetstillfredställelse i förhållande till balans i livet, utvecklings- och utbildningsmöjligheter samt de faktorer som har störst inverkan på arbetstillfredställelsen.

Varför är du nöjd med ditt jobb?
Av de respondenter som uppger att de är nöjda med sitt jobb anser över hälften (65%) att det är bra kollegor som bidrar till känslan av tillfredställelse. Andra anledningar som bidrar till hög tillfredställelse inkluderar:

  1. Att känna sig utmanad (56%)
  2. Att känna sig värdefull (53%)
  3. Att ha möjlighet att förändra (41%)
  4. Att ha en bra balans i arbetslivet (40%)
  5. Närheten till arbetsplatsen (38%)
  6. Bra chef (31%)
  7. Lönen (30%)
  8. Flexibla arbetstider (29%)

– Det faktum att 1 av 4 yrkesverksamma svenskar regelbundet håller ögonen öppna och är öppna för nya karriärmöjligheter trots att de har ett jobb som de är nöjda med visar på ett tydligt skifte i jobbsökarbeteendet.

Det är inte längre så att man pratar om aktiva och passiva jobbsökare, istället är man bara mer eller mindre aktiv. Våra undersökningar visar även tydligt att svenskarna prioriterar sin fritid och väljer bort arbetsplatser långt från hemmet eftersom det innebär långa pendlingstider samt att en bra balans mellan arbete och privatliv är en viktig del i valet av arbetsplats, säger Johan Hasslert, Marknadschef på CareerBuilder.se

Karriärutveckling, utbildningsmöjligheter och balans i livet
Vid en närmare ganskning av specifika aspekter på arbetsplatsen varierar arbetstillfredställelsen, men är fortfarande positiv. En av tre anställda (36%) anser att de är ”nöjda” eller ”mycket nöjda” med sina möjligheter till karriärutveckling hos sin nuvarande arbetsgivare medan en av fem (19%) är ”missnöjda” eller ”mycket missnöjda”.

När det gäller utbildningsmöjligheter är 39% ”nöjda” eller ”mycket nöjda” med deras möjligheter. Endast 16% uppger att de är ”missnöjda”.

Merparten av respondenterna är även nöjda med sin balans i livet, där 62% uppger att de är ”nöjda” eller ”mycket nöjda”, medan endast var tionde (11%) uppger att de är ”missnöjda”.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Hasslert, Marknadschef på CareerBuilder Nordic
Tel: 070-480 35 48

Metod
Undersökningen genomfördes online bland 1004 idag anställda personer i Sverige genom onlineintervjuer av Redshift Research i januari och februari 2015.

PRESSRELEASE: 3 av 4 anställda svenskar är nöjda med sitt nuvarande jobb men många är ändå på jakt efter något nytt
Tagged on:     

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.