Låg motivation, tynande driftkraft, obeslutsamhet och frustration bland personalen kostar stora pengar, vilket omvänt betyder att en ökad motivationsnivå hos varje enskild individ ger stora positiva ekonomiska effekter på sikt.

Som karriärcoach möter jag dagligen människor som vill förändra sin arbetssituation utan att veta hur de ska börja. Det finns recept, för både för arbetstagaren och arbetsgivaren: Dialog, behovsanalys, feedback och tid.

CareerBuilder låg motivation

Många anställda vantrivs men går inte vidare i arbetslivet. De kanske saknar en tydlig karriärbild, vet inte vad de vill eller är rädda att lämna hög lön och trevliga kollegor. Jobbet kanske inte passar in i vardagslivet. Kanske tror de att det inte finns någon efterfrågan på deras utbildning.

I en omfattande studie (se artikel i SvD) gjord under 10 år vid Stockholms universitet, svarade 28% med tillsvidareanställning att de tröttnat på jobbet och skulle vilja göra något annat.

Även Gallup har gjort löpande undersökningar om anställdas engagemang (se artikel i DN) Där framgår att endast 16% betraktas som engagerade och drygt 70% av alla anställda i Sverige kan kallas oengagerade. De kommer till jobbet och dödar tid i väntan på lunch eller rast. Omotiverad personal kostar enorma summor i outnyttjad arbetskapacitet.

Formeln för engagemangsläckage kan se ut så här:
Outnyttjad kapacitet x kostnad i årslön x antal medarbetare.

Ökad motivationsnivå hos var och en av medarbetarna är nyckeln till positiv utveckling
Den som får tänka över arbetssituationen tillsammans med sin chef eller en objektiv coach kan få en tydlig bild av hur förändringen ska gå till. Det gäller alla – de som vill hitta nya karriärvägar internt eller externt, byta inriktning helt eller söka en balans mellan arbete och fritid.

Vad som motiverar varje enskild individ är inte synligt. Det måste var och en själv formulera och sedan ta ansvar för att det förs fram till närmsta chef. Vi ska coacha människor till att få en tydligare självbild och tydliggöra kompetenser och visioner i arbetet. Då ökar motivationen.

Hur upplever individen själv situationen och utvecklingen? Förvaltande eller nedåtgående? Vad har hen själv gjort för att bryta mönstret?

Privatlivet kan också påverka arbetssituationen – uppsägningar, organisationsförändringar, dödsfall, skilsmässor, sjukdomar, psykisk ohälsa med mera. Saker som under perioder kan få en anställd att uppleva hela känsloskalan – sorg, ilska, frustration eller depression. Hur lång tid det tar att landa efter en sådan förändring skiljer sig från person till person.

Har det hänt något nyligen som tagit mycket personlig energi och som påverkat både privatliv och arbete? Kan hen ännu acceptera det som hänt och börja se framåt?

Det var många frågor. Men de beskriver faktiskt hela poängen: Tar medarbetarna själva ansvar för sin motivation? Har de fått möjlighet att uttrycka vad de tycker om att göra och vad som driver dem? Eller har de fått en färdig lösning av sin närmaste chef? Alla kan göra aktiva val som leder till något bättre.

Som karriärcoach är det mitt mål att få varje individ att hitta motivation och handlingskraft och komma till sin bästa rätt i arbetslivet. Följ mig gärna och läs mer hur ni kan öka motivationen hos era anställda.

Lena Severin

 


Lena Severin

Lena Severin är certifierad ICF coach och karriärcoach och driver Reflect Coaching. Hennes fokus är att få människor att komma till sin bästa rätt i arbetslivet. Med nyfikenhet och engagemang coachar hon sina klienter till att bli mer målinriktade, ansvarstagande och stärkta i sina arbetsroller och framtida karriärval. Genom att bli mer medveten om sina färdigheter, styrkor, beteenden och drivkrafter frigörs energi och motivationen ökar. Coachingen bidrar till en resa i personlig utveckling där både verktyg och övningar kan användas under resten av livet. Se även: www.reflectcoaching.se

 

Hur hanterar man oengagerad personal på företaget?
Märkt på:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.