Arbetsgivare lägger ofta stora resurser på att försöka skapa en kandidatupplevelse som säkerställer att kandidatbanken är välfylld, men hur mycket av investeringen i tid och pengar går till spillo för att föråldrad teknik skapar frustrerande flaskhalsar och därmed skadar kandidatupplevelsen?

Rosemary Haefner, global Vice President, Human Resources på CareerBuilder menar att tekniken kan vara ett företags bästa vän eller värsta fiende när det gäller interaktion med kandidater. Jobbsökare idag förväntar sig att ansökningsprocessen är snabb, informativ, mer personlig och sist men inte minst – mobilanpassad. Ju mer efterfrågad kompetensen är desto mindre troligt är det att an kandidat lägger mycket tid- eller någon tid alls- på att slutföra en krånglig ansökningsprocess.

Kandidatupplevelse

Här följer 5 teknikrelaterade flaskhalsar som skadar kandidatupplevelsen:

Flaskhals nummer 1:
Tekniken begränsar möjligheten att fånga in intresserade kandidater

Kandidater har inte alltid tid att ansöka till jobb på en gång, särskilt inte om kandidaten inte är i ett fokuserad på jobbsökande utan ”snubblar” över en intressant tjänst. Det är därför oerhört viktigt att ge kandidaten möjlighet att på ett enkelt sätt lämna sina kontaktuppgifter direkt på karriärsidan och sedan uppmuntra kandidaten att ansöka till tjänsten vid ett senare tillfälle.

Måna av dagens karriärsidor saknar funktionalitet för att på ett enkelt och användarvänligt sätt fånga in intresserade kandidater och sedan återengagera kandidaterna. Se nedan.

Flaskhals nummer 2:
Tekniken begränsar möjligheten att återengagera kandidater

En annan teknisk utmaning som HR och rekryterare upplever är möjligheten att på ett enkelt sätt underhålla relationer med potentiellla toppkandidater, eller kandidater som inte gick vidare i en rekryteringsprorcess men som kan vara aktuella för en tjänst längre fram, och att återengagera dessa kandidater.

Enligt en undersökning som CareerBuilder har genomfört bland svenska jobbsökare kan 9 av 10 tänka sig att registrera sig för e-postutskick med passande lediga jobb hos intressanta arbetsgivare. 58% av dessa vill dessutom fortsätta att få jobberbjudanden även efter att de fått ett jobb.

Flaskhals nummer 3:
Tekniken stödjer inte automatisk återkoppling till kandidater

För personer i rekryterande befattningar är tiden ofta knapp och man hinner inte alltid återkoppla till alla kandidater som ansöker och framför allt inte till kandidater som inte är aktuella för en tjänst. Även här skulle teknik och automation av rekryteringsprocessen kunna hjälpa rekryteraren att spara oerhört mycket tid, men många rekryteringsverktyg idag har begränsad funktionalitet för autmatisk återkoppling till kandidater.

I vår undersökning bland svenska jobbsökare ser vi att 81% av våra 6500+ respondenter förväntar sig en automatisk återkoppling på att ansökan har mottagits. 55% förväntar sig en personlig återkoppling inom 1-2 veckor och 2 av 10 skulle, vid utebliven återkoppling, inte rekommendera företaget till andra.

Flaskhals nummer 4:
Tekniken begränsar kandidater till att endast kunna ansöka via laptops och vanliga datorer

Dagens jobbsökare är till stor utsträckning mobila och använder oftast mobilen för att göra research om allt ifrån produkter och tjänster till arbetsgivare och lediga jobb. I och med detta ökar kraven på arbetsgivare att uppdatera sina befintliga karriärsidor för att kunna tillgodose mobila jobbsökare och för att kunna hantera jobbansökningar som skickas i andra format än traditionella Word- eller pdf-filer, exempelvis via Google Drive, Dropbox eller Linkedin.

Måna av dagens karriärsidor saknar även funktionalitet för att på ett enkelt och användarvänligt sätt ta emot ansökningar från mobila enheter, vilket gör att många kandidater väljer att avbryta ansökningsförfarandet då ansökingsvägen helt enkelt känns allt för komplex. Hela 75% av svenska jobbsökare har vid något tillfälle valt att avbryta en ansökan av denna anledning.

Flaskhals nummer 5:
Föråldrad teknik = komplex ansökningsprocess

En längre, mer komplex ansökningsprocess har ibland tidigare setts av HR och rekryterare som ett sätt att kvalificera kandidater genom att sålla ut de kandidater som är mindre kvalificerade eller mindre intresserade av tjänsten. Argumentet har varit att ”de kandidater som är rätt för jobbet och intresserade av vårt företag tar sig helt enkelt tid att fylla i all information på alla sidor.” Detta innebär dock även att arbetsgivare tappar mängder av kandidater som är kvalificerade och är intresserade av en karriär på företaget.

Arbetsgivare som har anammat snabba, effektiva ansökningsprocesser får således ett konkurrensförsprång jämfört med företag i samma bransch som försöker att attrahera liknande kandidater men har en föråldrad ansökningsprocess.

Vill du veta mer om hur vi på CareerBuilder hjälper arbetsgivare att attrahera, hantera och engagera kandidater mer effektivt? Kontakta oss idag!

5 teknikrelaterade flaskhalsar som skadar kandidatupplevelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.